73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
4.

Найпоширенішими системами штрих-кодування є: а) UPS, EAN в) USB,UPS б) MAN, WAN г) MIS, ERP 2.
Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.

Найменування служить для звернення до реквізиту.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.