Новости информационных технологий 2017


Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.
При незадовільному результаті перевірки проводиться навчання з використанням інакше підібраної навчальної вибірки даних для потрібної корекції вагових коефіцієнтів.

Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).
- 53 - Нейронні мережі недоцільно застосовувати у таких випадках: для задач, що мають точний аналітичний алгоритм розв’язання;• у випадку потреби високої точності результатів;• для задач, розв’язання яких вимагає багатоетапних логічних• висновків і тверджень; для задач, в яких використовується символьне представлення;• для задач, які можуть бути розв’язані засобами з меншою• собівартістю застосування.