Новости информационных технологий 2017


Для ухвалення рішення, до якого класу слід віднести деякий об’єкт або ситуацію, потрібно відповісти на питання, що знаходяться у вузлах цього дерева, починаючи з кореня.
Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.

Чим більший відсоток вірно розпізнаних даних, тим якісніше побудовано дерево.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.

У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.
Можливі варіанти, коли для коду країни-виробника відводиться 2 цифри, а для виробника – наступні 5 цифр; або перші цифри позначають вид товару.