73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.

Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.
- 5 - 1.

Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.
Тому на сьогоднішній день, за думкою багатьох вчених даного наукового напрямку існує думка, що розроблена програмна система Numenta, яка ґрунтується на теоретичних концепціях моделі штучного інтелекту Д.