73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).
До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи моделювання мислення, тощо.

Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.
На сьогодні у світі успішно працюють такі провідні наукові центри з проблем дослідження штучного інтелекту як Массачусетський технологічний інститут, Каліфорнійський університет в Берклі, Нейронауковий інститут у Редвуді.

relation – відношення).
Внутрішні дані.