73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.
Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.

В даному випадку кількість сегментів визначалась кількістю груп товарів.
Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.

Останнім часом з’явився четвертий тип: об’єктно-орієнтовані моделі даних, які використовують поєднання традиційної та об’єктноїмоделей.
– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.