73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.
Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.

Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.

Для перевірки адекватності побудованої нейронної мережі використовується спеціальний метод – тестове підтвердження, в якому аналізується відсоткове співвідношення між вірними вихідними значеннями та помилковими.
Інформаційна технологія оперує такими об’єктами,як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).