Новости информационных технологий 2017


– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.
Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію об’єктів, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає місце об’єкта серед йому подібних.

Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.
Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.