73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
OpenOffi ce.org Calc обробляє дані з використанням вбудованих функцій різних категорій, включаючи статистичні та фінансові, які можна використовувати у формулах для складного аналізу даних.

- 46 - Резюме Інформаційна технологія – сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформаційного продукту (інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища).
Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.

В даному випадку кількість сегментів визначалась кількістю груп товарів.
Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.