73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Однорідні повідомлення, об’єднані за певною ознакою, складають інформаційний масив даних.
Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.

Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.
Декомпозиція цілей інформаційної технології Основною метою систем чи підсистем, що розробляються, є необхідність отримання бажаного результату в межах деякого інтервалу часу.

З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.
Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.