73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.
Зберігання інформації передбачає наявність носія.

В свою чергу запис – це структура, яка складається з полів (мінімальної структури даних).
Це такі як: символ, реквізит, показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.

Центральними компонентами тут є: предметна область;• користувачі;• інформаційно-обчислювальні та програмні комплекси.• Інформаційно-технологічні процеси (ІТП) Представляють собою сукупність технологічних операцій і технологічних модулів переробки даних, структурованих згідно вимог ефективного досягнення будь-якої однієї з цілей функціонування ІТ, що обслуговує дану предметну область.
– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.