73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Інформація, дані, знання як об’єкти технології 1.1.
- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.
Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.

Проте, нейронні мережі ефективно можуть використовуватись для розв’язання наступних задач: прогнозування на основі аналізу часових рядів;• ідентифікації об’єктів і класифікації;• оптимізації.• Однією із сфер застосування нейронних мереж є розпізнавання та аналіз вбудованої інформації при стеґанографічному (прихованому) захисті об’єктів: цифрових водяних знаків у зображеннях, цифрових копірайтів в програмних продуктах, і т.д.
- 16 - 2.