73c3e671

Новости информационных технологий 2017


В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.
Поняття “інформація” розглядається лише при наявності джерела інформації та її одержувача, а також каналу зв’язку між ними.

За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.
Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
► Намалюйте дерево прийняття рішення щодо доцільності купівлі автомобіля в кредит.