73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.
Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.

До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, ЕОМ п’ятого покоління, системи моделювання мислення.
Якщо подати дані на вхід системи в існуючому (початковому) вигляді, то на виході не будуть отримані корисні знання.

Однак, цей недолік компенсується можливостями розпаралелювання обчислень.
Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.