73c3e671

Новости информационных технологий 2017


забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.

База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань і їх взаємозв’язки Розрізняють два основні методи класифікації: ієрархічний і фасетний.
Вона включає довжину і тип.