73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.
► Поняття процесу і його компоненти.

- 56 - Знання підготовка трансформація очищення видобування інтерпретація Шаблони Трансформовані дані Очищені дані Вихідні дані Джерела даних Рис.4.3.
Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.

Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
Інша група методів аналізу значних обсягів економічних даних ґрунтується на використанні пакетів прикладного програмного забезпечення.