73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Життєвий цикл даних.

З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.
Інформаційні процеси поділяють на процеси циркуляції та переробки інформації, які, в свою чергу поділяються на процеси збору, передачі, обробки, збереження та спрямування до користувача.

Попередня обробка даних.
Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.